Печат
Заповеди за отчуждаване на имоти за изграждане на гробищен парк "Орешково" гр. Девин съгласно приет ПУП - ПРЗ с Решение №140/22.12.2010 година на Общински съвет - Девин