Печат
Четвъртък, 13 Юни 2019г. 13:57ч.

 

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

 

ОТНОСНО:  Постъпилите предложения във връзка с Проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин

 

1.   Дата на публикуване на проекта : 08.05.2019 г. на интернет страницата на Община Девин.

2.   Постъпили предложения и становища – В нормативно определения 30-дневен срок за обществено обсъждане, считано от деня, следващ датата на публикуване, няма постъпили предложения и становища.

 

Руси Чаушев

Председател Общински съвет Девин