Печат
Понеделник, 30 Март 2020г. 19:50ч.

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

 

ОТНОСНО: Постъпилите предложения във връзка с Проект на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин

 

1. Дата на публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Община Девин на проекта на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин: 20.02.2020 г.

2. Постъпили предложения и становища – В нормативно определения 30-дневен срок за обществено обсъждане, считано от деня, следващ датата на публикуване, няма постъпили предложения и становища.

 

Изготвил:

Митка Вълчинова    /П/     Дата: 30.03.2020 г.

Началник на отдел АО