Печат

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

    Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
    населено място ГР.ДЕВИН                    секция № 220900001
 


                     ----------------------------------------------------
                                            Име
                     ----------------------------------------------------
                             Ирина  Филева

 

 

 

 

                     Кмет/кметски наместник:                          Секретар: