ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

ОП003 Проектиране и СМР с пет обособени позиции

Номер в Регистъра на обществените поръчки  676472 от 08.07.2015 г. (00009-2015-0006)

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. - за втора обособена позиция 1216
2 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. - за четвърта обособена позиция 1285
3 Договор и приложения по трета обособена позиция 1677
4 Договор и приложения по първа обособена позиция 1532
5 Договор и приложения по втора обособена позиция 1490
6 Договор и приложения по четвърта обособена позиция 1495
7 Протокол №1, №2 и №3 на комисията по разглеждане, класиране и оценка, решение за обявяване на изпълнител по четири обособени позиции и решение за прекратяване на пета обособена позиция 1501
8 Отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. приета от Общински съвет - Девин по пет обособени позиции 1641
9 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. приета от Общински съвет - Девин по пет обособени позиции 1722
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер