Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински поземлен фонд
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заповед № РД-09-526 на кмета на община Девин от 31.08.2021 г. 524
2 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за стопанската 2021 - 2022 година. 643
3 Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползванe за стопанската 2021 - 2022 г. 477
4 Заповед РД-04-283/30.12.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" за разпраделяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ 237
5 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд за стопанската 2020 г.-2021 г. 958
6 Заповед РД-04-7/02.01.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" за разпраделяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ 661
7 Заповед за недопускане на запалвания и пожари в горските територии и защитените територии - изключителна държавна собственост, както и в района на резерватите на територията на община Девин 666
8 Заповед за предотвратяване възникването на пожари в земеделски земи и горски фонд 771
9 Заповед за предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи 779
10 Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползвани за стопанската 2018 - 2019 г. 875
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер