Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2018-05 Изработване на проекти за кандидатстване по ОП "РР" по три ОП"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СOO2018-05 Изработване на проекти за кандидатстване по ОП "РР" по три ОП"
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договори с изпълнител и приложения към договорите за обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ... 1235
2 Протокол на комисията по процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти B 2596
3 Разяснение по чл. 189 от ЗОП по процедура с предмет:„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферни райони- 2” 1277
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандатстване по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 , приоритетна ос 2 по три обособени позиции 1447
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер