Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-05 Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ПС2019-05 Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договори с приложенията към тях за обществена поръчка с предмет: „Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин” за обособени позиции 1,2 и 4 169
2 Обявление за възложена обществена поръчка с предмет: „Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин” за обособени позиции 1,2 и 4 354
3 Обявление за невъзлагане на поръчка за публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин” - за трета обособена позиция 219
4 Протокол №2, Протокол №3, Решение за определяне на изпълнител и Решение за прекратяване за публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин” 236
5 Съобщение за отваряне на ценова оферта за публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин” 304
6 Протокол №1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в публично състезание с предмет: „Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин” 177
7 Публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин” 470
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер