Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-08 Инженеринг на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализации и ..." -по три обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2020-08 Инженеринг на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализации и ..." -по три обособени позиции
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на канализации и изграждане на напречни линейни отводнители на територията на община Девин“ по три ... 82
2 Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на канализации и изграждане на напречни линейни отводнители на територията на община Девин“ по три позиции 119
3 Съобщение и образец №2 за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт и рехабилитация на канализации и изграждане на напречни линейни отводнители на територията на община Девин“ по три обособени позиции 130
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт и рехабилитация на канализации и изграждане на напречни линейни отводнители на територията на община Девин“ по три обособени позиции 119
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер