Начало ОБЯВЛЕНИЯ "Патронажна грижа +"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ДЕВИН”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 87
2 Съобщение във връзка с услугата „Патронажна грижа + в община Девин“, по Проект BG05M9OP001-6.004-0170 „Патронажна грижа + в община Девин“ 85
3 Обявление във връзка с услугата „Патронажна грижа + в община Девин“, по Проект BG05M9OP001-6.004-0170 „Патронажна грижа + в община Девин“ 83
4 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица 65
5 Стартира Проект BG05M9OP001-6.004-0170 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ в община Девин 109
6 Съобщение за „Патронажна грижа +“ 289
7 Конкурс за заемане на позиция: Психолог 255
8 Конкурс за заемане на позиция: Медицинска сестра 363
9 Конкурс за заемане на позиция: Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 330
10 Подбор на персонал за следните позиции: Хигиенист и Сътрудник 544
11 Конкурс за заемане на следните позиции: Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра/фелдшер, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги, Психолог 1043
12 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 431
13 Стартира Проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа +“ в община Девин по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разв... 463
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер