Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 97
2 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 333
3 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 292
4 Информация за сключен административен договор по ОПОС 299
5 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 414
6 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 363
7 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 575
8 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 402
9 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 388
10 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 362
11 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 504
12 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 473
13 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 667
14 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 614
15 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 568
16 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 572
17 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 536
18 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 727
19 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 617
20 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 544
21 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 558
22 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 583
23 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 544
24 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 627
25 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 852
26 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 873
27 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 724
28 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1013
29 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 947
30 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1056
31 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1142
32 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1008
33 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 915
34 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 903
35 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1628
36 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 983
37 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 908
38 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 694
39 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1166
40 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1398
41 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 968
42 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 421
43 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1577
44 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1454
45 Обявление за провеждане на подбор 1335
46 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1161
47 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1388
48 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1647
49 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1119
50 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1412
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер