Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 266
2 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 246
3 Информация за сключен административен договор по ОПОС 237
4 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 333
5 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 309
6 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 469
7 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 327
8 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 322
9 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 321
10 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 462
11 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 409
12 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 564
13 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 533
14 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 416
15 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 510
16 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 486
17 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 645
18 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 540
19 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 486
20 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 485
21 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 522
22 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 493
23 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 579
24 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 774
25 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 801
26 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 698
27 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 957
28 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 904
29 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 998
30 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1085
31 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 962
32 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 887
33 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 854
34 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1504
35 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 926
36 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 846
37 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 660
38 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1115
39 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1324
40 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 940
41 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 377
42 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1509
43 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1379
44 Обявление за провеждане на подбор 1291
45 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1119
46 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1357
47 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1591
48 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1089
49 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1363
50 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1372
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер