Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Тракийски университет-Стара Загора обявява прием на студенти 46
2 Анкетно проучване по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на община Девин 91
3 Обява за набиране на кандидати за Съвместното командване на специалните операции 543
4 Обява за набиране на кандидати за приемане на срочна служба в доброволния резерв 574
5 Заповед №РД-09-244 от 10.06.2022 г. на Кмета на Община Девин за организиране дейността на детските градини през летния сезон 575
6 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба за Съвместното командване на силите 412
7 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба 612
8 Обява за набиране на кандидати за приемане на служба в доброволния резерв 520
9 Покана за попълване на анкета във връзка с разработването на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2022-2028 г. 338
10 Съобщение за третиране на тревните площи против кърлежи и други инсекти 160
11 Въвеждат се промени в движението през ремонтирания участък от пътя Тешел - Триград - Кестен 177
12 Програма по случай "Общоградско честване на Гергьовден" 111
13 Заповед № РД-09-124/05.04.2022 г. на кмета на община Девин, във връзка с осигуряване на пътна безопасност по време на провеждане на традиционен пазар на територията на град Девин. 566
14 Покана за избор на членове на Съвета на децата на територията на община Девин 163
15 Община Девин и ТП "ДЛС - Извора", гр. Девин обявяват конкурс за рисунка 263
16 Съобщение от служба „Местни данъци и такси” за заплащането на ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 130
17 Съобщение от служба „Местни данъци и такси” за заплащането на ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА. 258
18 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.06.2022 г. 164
19 Заповед № РД-09-696 от 12.12.2021 г. на кмета на община Девин за обявяване на ,,ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ" 873
20 Доклад за устойчиво развитие на Девин ЕАД 594
21 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 10.12.2021 г. 144
22 Стартира проект "Шарена градинка" 65
23 Съобщение за обявен оранжев код за валежи 181
24 Благодарствено писмо от колектива на НЧ ,,Родопска просвета - 1923" град Девин 234
25 Заповед № РД-09-547/13.09.2021 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация 402
26 Съобщение за организиране на разделно събиране на видовете отпадъци 154
27 Заповед №РД-09-440 от 28.07.2021 г. на кмета на община Девин 218
28 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2021 г. 549
29 Българската федерация по риболовни спортове има честта да бъде определена от Международната федерация по спортен риболов ФИПС за организатор на XVIII Световно първенство по улов на хищна риба от брега през 2021 г. в град Девин. 620
30 Съобщение за стартиране на проект „Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Девин” 309
31 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на 18.06.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. до 20:30 ч. 361
32 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на 16.06.2021 г. /сряда/ и 17.06.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. до 21:00 ч. 423
33 Заповед № РД-09-287 от 17.05.2021 г. на кмета на община Девин 514
34 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на ул. Освобождение (входна артерия) на 27.05.2021 г. от 09:00 до 11:30 часа. 278
35 Уведомление във връзка с изискванията на чл. 67 от Закона за горите, чл. 765 от Наредба 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и на основание на §26 от ПЗР на Закона за енергетиката 225
36 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.09.2021 г. 218
37 Програма за провеждане на мероприятия за отбелязване на седмицата на гората - 2021 г. 754
38 Заповед №РД-09-189 от 05.04.2021 г. на кмета на община Девин с цел предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи. 1073
39 Заповед № РД-09-170 от 31.03.2021 г. на кмета на община Девин за допълнение на заповед № РД-09-49 от 04.02.2021 г. 1112
40 Заповед за забрана на паша в ТП ДЛС - ,,ИЗВОРА" 576
41 Заповед №РД-09-106 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 608
42 Заповед №РД-09-105 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 536
43 Заповед №РД-09-104 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 502
44 Съобщение до жителите и гостите на град Девин 343
45 Заповед №РД-09-69 на кмета на община Девин за изземване от 18.02.2021 г. 667
46 Информация на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис Смолян относно данъчна кампания 2021 година. 596
47 Община Девин стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 574
48 Съгласно чл.61ф, ал.2 от Закона за местните данъци и такси Общинския съвет определя с Наредба по чл.1, ал.2 годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за съответната година. 467
49 Община Девин започва прием на заявление–декларация от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд. 494
50 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.12.2020 г. 372
51 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.10.2020 г. 411
52 По предложение на кмета на община Девин с решение № 112/06.08.2020 г. на Общински съвет – Девин е разкрита Детска млечна кухня към ДГ „Изворче” – Девин 841
53 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2020 г. 397
54 Заповед №РД-09-399/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 09.08.2020 г. на площада в гр. Девин 490
55 Заповед №РД-09-398/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 11.08.2020 г. в центъра на с. Триград 441
56 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.08.2020 г 363
57 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” 303
58 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 24.07.2020 г 678
59 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегия за ВОМР на Мирг „Високи западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 539
60 Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения към ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 402
61 Проведено ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use)по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 138
62 ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use) по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 148
63 Съобщение до собствениците на домашни кучета 525
64 Поздравление на кмета на община Девин Здравко Иванов за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 494
65 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че могат да заявяват желание за включване в програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 686
66 Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 958
67 Обява за набиране на кандидати за военна служба в Сухопътни войски - февруари 2020 г. 617
68 Кметът на Девин се срещна с Белгийския посланик, с посланика на Италия и главния изпълнителен директор на "Девин" ЕАД 526
69 Обява за набиране на кандидати за военна служба - февруари 2020 г. 458
70 Съобщение на СГКК - Смолян за започнато производство за отстраняване на явна фактическа грешка, засягащо поземлени имоти в землището на с. Михалково и на с. Осиково 468
71 Покана за участие във фестивал на родопската храна "Родопска угодия", който ще се проведе на 20-23.03.2020 г. в гр. Девин 1544
72 Призив за освобождаване на тротоари, улични платна, зелени площи или междублокови пространства от строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари 554
73 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно ... 444
74 Информация и образци за сдруженията на собствениците 897
75 Покана за бизнес форум в гр. Едирне, Р. Турция, който ще се проведе на 19-20.11.2019 г. 602
76 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Общинска избирателна комисия – Девин на 23 октомври 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 695
77 Съобщение на Министерството на вътрешните работи 597
78 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” за справки в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (неделя), е активна. 924
79 Информация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 494
80 Информация във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година (неделя) 723
81 Обява за набиране на кандидати за военна служба 530
82 Покана за участие в информационно събитие с представители на Областен информационен център - Смолян, което ще се проведе на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч. на центъра на гр. Девин (до шадравана) 584
83 На 17.09.2019 г. Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян организира приемна в община Девин за разясняване на промените в пенсионното законодателство. 511
84 Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони 446
85 Община Девин приема заявления за включване в механизма лична помощ 672
86 Специализирано обучение „Устойчиво използване на водата“ 152
87 Програма за празника на град Девин и на минералната вода - 9,10 и 11 август 2019 г. 2205
88 Кръгла маса на тема „Устойчиво използване на водата“ 144
89 Спортни мероприятия за празника на град Девин и минералната вода 498
90 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти от стратегия за ВОМР на МИРГ „„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 574
91 Конкурс за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 760
92 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2019 г. 511
93 От 15 до 17 юли 2019 г. ще се проведе мероприятие от Национална кампания "Заедно за по-добро здраве". 482
94 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 444
95 Министерство на отбраната кани гражданите да присъстват на Национална информационна кампания "Бъди войник" в гр. Смолян на 20.06.2019 г. от 16.00 часа 744
96 Часът на тръгване от София по редовната автобусна линия, която се изпълнява в понеделник, сряда, петък и неделя се променя от 17.15 на 16.20 ч., считано от 10 юни 2019 г. понеделник 406
97 След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация 690
98 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Районна избирателна комисия – Смолян на 22 май 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 526
99 Териториално поделение на НОИ-Смолян организира в офиса на НОИ гр. Девин (В сградата на бивш щаб на военно поделение; ул.” Васил Левски” 1,етаж 3,стая 1) на 16.05.2019г. от 09.30 часа до 16.00 часа 509
100 Определени са секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 619
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер