Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Община Девин започва прием на заявления–декларации от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд 43
2 Съобщение от Национална служба за съвети в земеделието 813
3 Съобщение относно регистрацията на водовземните съоръжения – кладенци, сондажи и др. 146
4 Приемна на Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация на 16.11.2022 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Девин 802
5 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.09.2022 г. 36
6 Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба 1190
7 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 266
8 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 325
9 Заповед № РД-09-357/09.08.2022 г. за обявяване на работещите плувни басейни с изпълнени изисквания по Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи 297
10 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 127
11 Обява за провеждане на обществено обсъждане от Сдружение "Асоциация наука за природата" 236
12 Протокол на ОД „Земеделие“ Смолян за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2022/2023 г. 495
13 Съобщения на Общинска служба по земеделие - Девин, свързани с важни нормативни срокове за земеделските стопани за стопанската 2022/2023 година 126
14 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 507
15 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 09.09.2022 г. 43
16 Тракийски университет-Стара Загора обявява прием на студенти 579
17 Анкетно проучване по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на община Девин 257
18 Обява за набиране на кандидати за Съвместното командване на специалните операции 965
19 Обява за набиране на кандидати за приемане на срочна служба в доброволния резерв 815
20 Заповед №РД-09-244 от 10.06.2022 г. на Кмета на Община Девин за организиране дейността на детските градини през летния сезон 854
21 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба за Съвместното командване на силите 651
22 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба 689
23 Обява за набиране на кандидати за приемане на служба в доброволния резерв 577
24 Покана за попълване на анкета във връзка с разработването на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2022-2028 г. 395
25 Съобщение за третиране на тревните площи против кърлежи и други инсекти 223
26 Въвеждат се промени в движението през ремонтирания участък от пътя Тешел - Триград - Кестен 229
27 Програма по случай "Общоградско честване на Гергьовден" 264
28 Заповед № РД-09-124/05.04.2022 г. на кмета на община Девин, във връзка с осигуряване на пътна безопасност по време на провеждане на традиционен пазар на територията на град Девин. 634
29 Покана за избор на членове на Съвета на децата на територията на община Девин 226
30 Община Девин и ТП "ДЛС - Извора", гр. Девин обявяват конкурс за рисунка 383
31 Съобщение от служба „Местни данъци и такси” за заплащането на ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 181
32 Съобщение от служба „Местни данъци и такси” за заплащането на ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА. 407
33 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.06.2022 г. 215
34 Заповед № РД-09-696 от 12.12.2021 г. на кмета на община Девин за обявяване на ,,ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ" 926
35 Доклад за устойчиво развитие на Девин ЕАД 665
36 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 10.12.2021 г. 191
37 Стартира проект "Шарена градинка" 111
38 Съобщение за обявен оранжев код за валежи 215
39 Благодарствено писмо от колектива на НЧ ,,Родопска просвета - 1923" град Девин 285
40 Заповед № РД-09-547/13.09.2021 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация 433
41 Съобщение за организиране на разделно събиране на видовете отпадъци 193
42 Заповед №РД-09-440 от 28.07.2021 г. на кмета на община Девин 268
43 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2021 г. 599
44 Българската федерация по риболовни спортове има честта да бъде определена от Международната федерация по спортен риболов ФИПС за организатор на XVIII Световно първенство по улов на хищна риба от брега през 2021 г. в град Девин. 689
45 Съобщение за стартиране на проект „Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Девин” 356
46 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на 18.06.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. до 20:30 ч. 393
47 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на 16.06.2021 г. /сряда/ и 17.06.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. до 21:00 ч. 466
48 Заповед № РД-09-287 от 17.05.2021 г. на кмета на община Девин 560
49 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на ул. Освобождение (входна артерия) на 27.05.2021 г. от 09:00 до 11:30 часа. 322
50 Уведомление във връзка с изискванията на чл. 67 от Закона за горите, чл. 765 от Наредба 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и на основание на §26 от ПЗР на Закона за енергетиката 272
51 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.09.2021 г. 252
52 Програма за провеждане на мероприятия за отбелязване на седмицата на гората - 2021 г. 933
53 Заповед №РД-09-189 от 05.04.2021 г. на кмета на община Девин с цел предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи. 1146
54 Заповед № РД-09-170 от 31.03.2021 г. на кмета на община Девин за допълнение на заповед № РД-09-49 от 04.02.2021 г. 1141
55 Заповед за забрана на паша в ТП ДЛС - ,,ИЗВОРА" 650
56 Заповед №РД-09-106 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 653
57 Заповед №РД-09-105 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 578
58 Заповед №РД-09-104 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 537
59 Съобщение до жителите и гостите на град Девин 405
60 Заповед №РД-09-69 на кмета на община Девин за изземване от 18.02.2021 г. 700
61 Информация на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис Смолян относно данъчна кампания 2021 година. 659
62 Община Девин стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 623
63 Съгласно чл.61ф, ал.2 от Закона за местните данъци и такси Общинския съвет определя с Наредба по чл.1, ал.2 годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за съответната година. 514
64 Община Девин започва прием на заявление–декларация от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд. 550
65 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.12.2020 г. 416
66 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.10.2020 г. 460
67 По предложение на кмета на община Девин с решение № 112/06.08.2020 г. на Общински съвет – Девин е разкрита Детска млечна кухня към ДГ „Изворче” – Девин 908
68 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2020 г. 441
69 Заповед №РД-09-399/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 09.08.2020 г. на площада в гр. Девин 549
70 Заповед №РД-09-398/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 11.08.2020 г. в центъра на с. Триград 497
71 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.08.2020 г 393
72 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” 359
73 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 24.07.2020 г 724
74 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегия за ВОМР на Мирг „Високи западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 595
75 Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения към ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 454
76 Проведено ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use)по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 174
77 ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use) по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 187
78 Съобщение до собствениците на домашни кучета 577
79 Поздравление на кмета на община Девин Здравко Иванов за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 545
80 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че могат да заявяват желание за включване в програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 759
81 Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 1024
82 Обява за набиране на кандидати за военна служба в Сухопътни войски - февруари 2020 г. 670
83 Кметът на Девин се срещна с Белгийския посланик, с посланика на Италия и главния изпълнителен директор на "Девин" ЕАД 606
84 Обява за набиране на кандидати за военна служба - февруари 2020 г. 508
85 Съобщение на СГКК - Смолян за започнато производство за отстраняване на явна фактическа грешка, засягащо поземлени имоти в землището на с. Михалково и на с. Осиково 503
86 Покана за участие във фестивал на родопската храна "Родопска угодия", който ще се проведе на 20-23.03.2020 г. в гр. Девин 1584
87 Призив за освобождаване на тротоари, улични платна, зелени площи или междублокови пространства от строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари 606
88 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно ... 494
89 Информация и образци за сдруженията на собствениците 939
90 Покана за бизнес форум в гр. Едирне, Р. Турция, който ще се проведе на 19-20.11.2019 г. 651
91 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Общинска избирателна комисия – Девин на 23 октомври 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 751
92 Съобщение на Министерството на вътрешните работи 654
93 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” за справки в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (неделя), е активна. 989
94 Информация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 548
95 Информация във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година (неделя) 770
96 Обява за набиране на кандидати за военна служба 596
97 Покана за участие в информационно събитие с представители на Областен информационен център - Смолян, което ще се проведе на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч. на центъра на гр. Девин (до шадравана) 634
98 На 17.09.2019 г. Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян организира приемна в община Девин за разясняване на промените в пенсионното законодателство. 548
99 Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони 486
100 Община Девин приема заявления за включване в механизма лична помощ 729
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер