Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Програма за провеждане на мероприятия за отбелязване на седмицата на гората - 2021 г. 52
2 Заповед №РД-09-189 от 05.04.2021 г. на кмета на община Девин с цел предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи. 161
3 Заповед № РД-09-170 от 31.03.2021 г. на кмета на община Девин за допълнение на заповед № РД-09-49 от 04.02.2021 г. 336
4 Заповед за забрана на паша в ТП ДЛС - ,,ИЗВОРА" 421
5 Заповед №РД-09-106 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 423
6 Заповед №РД-09-105 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 352
7 Заповед №РД-09-104 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 349
8 Съобщение до жителите и гостите на град Девин 149
9 Заповед №РД-09-69 на кмета на община Девин за изземване от 18.02.2021 г. 546
10 Информация на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис Смолян относно данъчна кампания 2021 година. 424
11 Община Девин стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 409
12 Съгласно чл.61ф, ал.2 от Закона за местните данъци и такси Общинския съвет определя с Наредба по чл.1, ал.2 годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за съответната година. 266
13 Община Девин започва прием на заявление–декларация от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд. 299
14 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.12.2020 г. 206
15 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.10.2020 г. 250
16 По предложение на кмета на община Девин с решение № 112/06.08.2020 г. на Общински съвет – Девин е разкрита Детска млечна кухня към ДГ „Изворче” – Девин 641
17 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2020 г. 257
18 Заповед №РД-09-399/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 09.08.2020 г. на площада в гр. Девин 318
19 Заповед №РД-09-398/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 11.08.2020 г. в центъра на с. Триград 246
20 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.08.2020 г 227
21 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” 167
22 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 24.07.2020 г 520
23 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегия за ВОМР на Мирг „Високи западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 363
24 Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения към ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 252
25 Проведено ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use)по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 15
26 ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use) по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 21
27 Съобщение до собствениците на домашни кучета 291
28 Поздравление на кмета на община Девин Здравко Иванов за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 322
29 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че могат да заявяват желание за включване в програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 488
30 Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 759
31 Обява за набиране на кандидати за военна служба в Сухопътни войски - февруари 2020 г. 440
32 Кметът на Девин се срещна с Белгийския посланик, с посланика на Италия и главния изпълнителен директор на "Девин" ЕАД 346
33 Обява за набиране на кандидати за военна служба - февруари 2020 г. 296
34 Съобщение на СГКК - Смолян за започнато производство за отстраняване на явна фактическа грешка, засягащо поземлени имоти в землището на с. Михалково и на с. Осиково 319
35 Покана за участие във фестивал на родопската храна "Родопска угодия", който ще се проведе на 20-23.03.2020 г. в гр. Девин 1361
36 Призив за освобождаване на тротоари, улични платна, зелени площи или междублокови пространства от строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари 380
37 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно ... 275
38 Информация и образци за сдруженията на собствениците 769
39 Покана за бизнес форум в гр. Едирне, Р. Турция, който ще се проведе на 19-20.11.2019 г. 419
40 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Общинска избирателна комисия – Девин на 23 октомври 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 416
41 Съобщение на Министерството на вътрешните работи 435
42 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” за справки в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (неделя), е активна. 620
43 Информация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 350
44 Информация във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година (неделя) 558
45 Обява за набиране на кандидати за военна служба 370
46 Покана за участие в информационно събитие с представители на Областен информационен център - Смолян, което ще се проведе на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч. на центъра на гр. Девин (до шадравана) 452
47 На 17.09.2019 г. Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян организира приемна в община Девин за разясняване на промените в пенсионното законодателство. 352
48 Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони 312
49 Община Девин приема заявления за включване в механизма лична помощ 493
50 Специализирано обучение „Устойчиво използване на водата“ 32
51 Програма за празника на град Девин и на минералната вода - 9,10 и 11 август 2019 г. 1547
52 Кръгла маса на тема „Устойчиво използване на водата“ 31
53 Спортни мероприятия за празника на град Девин и минералната вода 362
54 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти от стратегия за ВОМР на МИРГ „„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 404
55 Конкурс за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 586
56 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2019 г. 370
57 От 15 до 17 юли 2019 г. ще се проведе мероприятие от Национална кампания "Заедно за по-добро здраве". 352
58 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 318
59 Министерство на отбраната кани гражданите да присъстват на Национална информационна кампания "Бъди войник" в гр. Смолян на 20.06.2019 г. от 16.00 часа 617
60 Часът на тръгване от София по редовната автобусна линия, която се изпълнява в понеделник, сряда, петък и неделя се променя от 17.15 на 16.20 ч., считано от 10 юни 2019 г. понеделник 295
61 След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация 491
62 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Районна избирателна комисия – Смолян на 22 май 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 341
63 Териториално поделение на НОИ-Смолян организира в офиса на НОИ гр. Девин (В сградата на бивш щаб на военно поделение; ул.” Васил Левски” 1,етаж 3,стая 1) на 16.05.2019г. от 09.30 часа до 16.00 часа 365
64 Определени са секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 469
65 Проведена Осведомителна кампания за ученици и учители от средни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 11
66 Осведомителна кампанияученици и учители от средни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 13
67 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. вече е активна 385
68 Публикувани са избирателните списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 649
69 Областният управител Недялко Славов с приемна в Девин 488
70 Проведена Осведомителна кампания за фермери и земеделски производители по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 10
71 Проведена Осведомителна кампания ученици и учители от детски градини от област Смолянпо проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 15
72 Осведомителна кампания за фермери и земеделски производители по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 20
73 Проведена Осведомителна кампания за представители на предприятия, бизнес и сектор услуги от област Смолянпо проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 17
74 Осведомителна кампанияученици и учители от детски градини от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 12
75 Обществено обсъждане в Община Девин във връзка с изпълнение на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. с предмет „Изработване на областни планове за развитие на горските територии за Област Смолян“, 356
76 Календар за предвидените културни събития и прояви през 2019 г. в община Девин 2246
77 Проведена Осведомителна кампания за ученици и учители от начални и основни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 15
78 Осведомителна кампания за представители на предприятия, бизнес и сектор услуги от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 12
79 Осведомителна кампанияза ученици и учители от начални и основни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 14
80 Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите 496
81 Удължаване на грипната ваканция на учениците до края на седмицата - 25.01.2019 г. (включително) 721
82 Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян от 21.01.2019 г. до 23.01.2019 г. включително 396
83 Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян 1232
84 Проведен информационен ден по прект ,,Best-U" 23
85 Информационeн ден по проект ,,Best-U" 20
86 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2018 г. 681
87 Покана за провеждане на среща с консултанти от Държавен фонд „Земеделие“ за разясняването на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 666
88 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповеди на министъра на отбраната ОХ №-206/09.03.2018 г. и ОХ №-211/12.03.2018 г. 983
89 Заповеди № РД-09-49 от 06.02.2018 г., № РД-09-53 № РД-09-54 от 09.02.2018 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 825
90 Заповед във връзка с утежняване на пътната обстановка и с цел осигуряването на нормална проходимост по пътищата и улиците на територията на Община Девин 930
91 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 1689
92 Съобщение за проявен интерес за използването и отдаването под наем на апартаменти в гр.Девин, които не се използват в момента. 1019
93 Заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на честването на Коледа и посрещане на новата 2018 година 1134
94 Официална церемония по откриване на санираните сгради – РУ „Полиция” и РС „ПБЗН” – гр.Девин на на 15 декември 2017 г. /петък/ 972
95 Съобщение за тържествено запалване светлините на коледната елха 989
96 Програма по случай 105 години от освобождението на град Девин и региона 1000
97 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. 1002
98 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 850
99 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 997
100 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 4918
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер