Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение до собствениците на домашни кучета 120
2 Поздравление на кмета на община Девин Здравко Иванов за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 166
3 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че могат да заявяват желание за включване в програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 211
4 Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 393
5 Обява за набиране на кандидати за военна служба в Сухопътни войски - февруари 2020 г. 161
6 Кметът на Девин се срещна с Белгийския посланик, с посланика на Италия и главния изпълнителен директор на "Девин" ЕАД 153
7 Обява за набиране на кандидати за военна служба - февруари 2020 г. 158
8 Съобщение на СГКК - Смолян за започнато производство за отстраняване на явна фактическа грешка, засягащо поземлени имоти в землището на с. Михалково и на с. Осиково 187
9 Покана за участие във фестивал на родопската храна "Родопска угодия", който ще се проведе на 20-23.03.2020 г. в гр. Девин 906
10 Призив за освобождаване на тротоари, улични платна, зелени площи или междублокови пространства от строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари 209
11 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно ... 142
12 Информация и образци за сдруженията на собствениците 605
13 Покана за бизнес форум в гр. Едирне, Р. Турция, който ще се проведе на 19-20.11.2019 г. 265
14 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Общинска избирателна комисия – Девин на 23 октомври 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 199
15 Съобщение на Министерството на вътрешните работи 285
16 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” за справки в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (неделя), е активна. 311
17 Информация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 182
18 Информация във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година (неделя) 349
19 Обява за набиране на кандидати за военна служба 235
20 Покана за участие в информационно събитие с представители на Областен информационен център - Смолян, което ще се проведе на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч. на центъра на гр. Девин (до шадравана) 310
21 На 17.09.2019 г. Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян организира приемна в община Девин за разясняване на промените в пенсионното законодателство. 181
22 Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони 186
23 Община Девин приема заявления за включване в механизма лична помощ 309
24 Програма за празника на град Девин и на минералната вода - 9,10 и 11 август 2019 г. 821
25 Спортни мероприятия за празника на град Девин и минералната вода 212
26 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти от стратегия за ВОМР на МИРГ „„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 175
27 Конкурс за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 409
28 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2019 г. 227
29 От 15 до 17 юли 2019 г. ще се проведе мероприятие от Национална кампания "Заедно за по-добро здраве". 219
30 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 197
31 Министерство на отбраната кани гражданите да присъстват на Национална информационна кампания "Бъди войник" в гр. Смолян на 20.06.2019 г. от 16.00 часа 488
32 Часът на тръгване от София по редовната автобусна линия, която се изпълнява в понеделник, сряда, петък и неделя се променя от 17.15 на 16.20 ч., считано от 10 юни 2019 г. понеделник 186
33 След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация 322
34 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Районна избирателна комисия – Смолян на 22 май 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 207
35 Териториално поделение на НОИ-Смолян организира в офиса на НОИ гр. Девин (В сградата на бивш щаб на военно поделение; ул.” Васил Левски” 1,етаж 3,стая 1) на 16.05.2019г. от 09.30 часа до 16.00 часа 228
36 Определени са секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 334
37 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. вече е активна 255
38 Публикувани са избирателните списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 435
39 Областният управител Недялко Славов с приемна в Девин 356
40 Обществено обсъждане в Община Девин във връзка с изпълнение на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. с предмет „Изработване на областни планове за развитие на горските територии за Област Смолян“, 236
41 Календар за предвидените културни събития и прояви през 2019 г. в община Девин 1462
42 Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите 342
43 Удължаване на грипната ваканция на учениците до края на седмицата - 25.01.2019 г. (включително) 482
44 Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян от 21.01.2019 г. до 23.01.2019 г. включително 265
45 Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян 1067
46 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2018 г. 550
47 Покана за провеждане на среща с консултанти от Държавен фонд „Земеделие“ за разясняването на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 546
48 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповеди на министъра на отбраната ОХ №-206/09.03.2018 г. и ОХ №-211/12.03.2018 г. 853
49 Заповеди № РД-09-49 от 06.02.2018 г., № РД-09-53 № РД-09-54 от 09.02.2018 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 687
50 Заповед във връзка с утежняване на пътната обстановка и с цел осигуряването на нормална проходимост по пътищата и улиците на територията на Община Девин 796
51 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 1430
52 Съобщение за проявен интерес за използването и отдаването под наем на апартаменти в гр.Девин, които не се използват в момента. 889
53 Заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на честването на Коледа и посрещане на новата 2018 година 993
54 Официална церемония по откриване на санираните сгради – РУ „Полиция” и РС „ПБЗН” – гр.Девин на на 15 декември 2017 г. /петък/ 803
55 Съобщение за тържествено запалване светлините на коледната елха 867
56 Програма по случай 105 години от освобождението на град Девин и региона 850
57 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. 861
58 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 729
59 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 869
60 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 4589
61 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 год. на територията на област Смолян 956
62 Покана за участие в информационна среща по проект „Подготвителна помощ за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 768
63 В община Девин стартира акция по обезпаразитяване и кастрация на безстопанствени кучета, с цел овладяване на популацията им. 776
64 Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин. 1036
65 По време на пролетния годишен технически преглед ще бъдат изпуснати води през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик” 1168
66 Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин 1126
67 Обявяваме на Вашето внимание Заповед № РД-89/03.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 941
68 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 1005
69 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 1025
70 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 1109
71 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 812
72 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 907
73 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 1021
74 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 826
75 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 1016
76 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 772
77 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 1607
78 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 1002
79 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 961
80 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 3175
81 „Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. вече е активна. 1392
82 Публикувани са избирателните списъци за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 1237
83 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 1090
84 Покана до упълномощените представители на политическите партии и коалиции от партии за консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии 1073
85 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски 976
86 От 16 януари 2017 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1103
87 Съобщение във връзка с прогнозите за очаквани обилни снеговалежи и утежняване на пътната обстановка 1121
88 Поздравление за Нова година от кмета на Община Девин 1349
89 Поздравление към гражданите и гостите на общината от кмета на община Девин 1125
90 Презентация на тема: “Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи”. 1298
91 Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия, който ще се отбележи на 20 ноември 2016 г. в 12.00 часа при пешеходната пътека пред Общинска администрация – Девин. 948
92 Покана за участие в бизнес обучение за малки и средни предприятия на тема „КИБЕРСИГУРНОСТ И КИБЕРЗАЩИТА - КАК ДА ОПАЗИМ ФИРМАТА ОТ ОПАСНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В МРЕЖАТА“ на 21.11.2016 г. 1069
93 Кампания за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин. 1085
94 Призив за прекратяване на отравянето на кучета в град Девин 1202
95 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 1108
96 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - втори етап 1607
97 Съобщение за публично обявяване на открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително № 33120034/23.11.2009г. с цел заустване на промишлени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: Бетонов възел - гр.Девин 979
98 Инициатива за за изграждането на мемориален комплекс „Капитан Петко войвода” 1188
99 Турнир по плуване на 27.08.2016 г. от 10.00 часа на открития басейн в Spa комплекс „Орфей” 1044
100 Програма за празника на град Девин – 2016 год. 2656
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер