Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 21
2 Министерство на отбраната кани гражданите да присъстват на Национална информационна кампания "Бъди войник" в гр. Смолян на 20.06.2019 г. от 16.00 часа 183
3 Часът на тръгване от София по редовната автобусна линия, която се изпълнява в понеделник, сряда, петък и неделя се променя от 17.15 на 16.20 ч., считано от 10 юни 2019 г. понеделник 50
4 След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация 140
5 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Районна избирателна комисия – Смолян на 22 май 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 57
6 Териториално поделение на НОИ-Смолян организира в офиса на НОИ гр. Девин (В сградата на бивш щаб на военно поделение; ул.” Васил Левски” 1,етаж 3,стая 1) на 16.05.2019г. от 09.30 часа до 16.00 часа 59
7 Определени са секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 145
8 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. вече е активна 112
9 Публикувани са избирателните списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 145
10 Областният управител Недялко Славов с приемна в Девин 179
11 Обществено обсъждане в Община Девин във връзка с изпълнение на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. с предмет „Изработване на областни планове за развитие на горските територии за Област Смолян“, 118
12 Календар за предвидените културни събития и прояви през 2019 г. в община Девин 105
13 Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите 185
14 Удължаване на грипната ваканция на учениците до края на седмицата - 25.01.2019 г. (включително) 242
15 Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян от 21.01.2019 г. до 23.01.2019 г. включително 156
16 Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян 260
17 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2018 г. 400
18 Покана за провеждане на среща с консултанти от Държавен фонд „Земеделие“ за разясняването на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 394
19 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповеди на министъра на отбраната ОХ №-206/09.03.2018 г. и ОХ №-211/12.03.2018 г. 613
20 Заповеди № РД-09-49 от 06.02.2018 г., № РД-09-53 № РД-09-54 от 09.02.2018 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 528
21 Заповед във връзка с утежняване на пътната обстановка и с цел осигуряването на нормална проходимост по пътищата и улиците на територията на Община Девин 597
22 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 1016
23 Съобщение за проявен интерес за използването и отдаването под наем на апартаменти в гр.Девин, които не се използват в момента. 693
24 Заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на честването на Коледа и посрещане на новата 2018 година 761
25 Официална церемония по откриване на санираните сгради – РУ „Полиция” и РС „ПБЗН” – гр.Девин на на 15 декември 2017 г. /петък/ 618
26 Съобщение за тържествено запалване светлините на коледната елха 707
27 Програма по случай 105 години от освобождението на град Девин и региона 676
28 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. 707
29 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 619
30 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 719
31 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 3519
32 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 год. на територията на област Смолян 669
33 Покана за участие в информационна среща по проект „Подготвителна помощ за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 636
34 В община Девин стартира акция по обезпаразитяване и кастрация на безстопанствени кучета, с цел овладяване на популацията им. 571
35 Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин. 781
36 По време на пролетния годишен технически преглед ще бъдат изпуснати води през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик” 944
37 Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин 860
38 Обявяваме на Вашето внимание Заповед № РД-89/03.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 765
39 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 866
40 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 806
41 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 872
42 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 677
43 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 756
44 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 852
45 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 692
46 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 828
47 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 658
48 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 956
49 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 839
50 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 803
 
«НачалоПредишна1234СледващаКрай»
Страница 1 от 4

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер