Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
201 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 1436
202 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 2257
203 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 1734
204 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 1240
205 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 1377
206 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 1532
207 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 1195
208 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 1508
209 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 1148
210 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 2044
211 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 1568
212 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 1382
213 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 3615
214 „Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. вече е активна. 1849
215 Публикувани са избирателните списъци за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 1731
216 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 1540
217 Покана до упълномощените представители на политическите партии и коалиции от партии за консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии 1493
218 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски 1498
219 От 16 януари 2017 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1485
220 Съобщение във връзка с прогнозите за очаквани обилни снеговалежи и утежняване на пътната обстановка 1528
221 Поздравление за Нова година от кмета на Община Девин 1911
222 Поздравление към гражданите и гостите на общината от кмета на община Девин 2417
223 Презентация на тема: “Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи”. 1794
224 Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия, който ще се отбележи на 20 ноември 2016 г. в 12.00 часа при пешеходната пътека пред Общинска администрация – Девин. 1296
225 Покана за участие в бизнес обучение за малки и средни предприятия на тема „КИБЕРСИГУРНОСТ И КИБЕРЗАЩИТА - КАК ДА ОПАЗИМ ФИРМАТА ОТ ОПАСНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В МРЕЖАТА“ на 21.11.2016 г. 1412
226 Кампания за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин. 1518
227 Призив за прекратяване на отравянето на кучета в град Девин 1613
228 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 1528
229 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - втори етап 2035
230 Съобщение за публично обявяване на открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително № 33120034/23.11.2009г. с цел заустване на промишлени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: Бетонов възел - гр.Девин 1383
231 Инициатива за за изграждането на мемориален комплекс „Капитан Петко войвода” 1809
232 Турнир по плуване на 27.08.2016 г. от 10.00 часа на открития басейн в Spa комплекс „Орфей” 1424
233 Програма за празника на град Девин – 2016 год. 3039
234 В град Девин се откри Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитен 1550
235 Община Девин организира на 30.07.2016 г. /събота/ в парк „Острова” от 17.00 часа празник на пъстървата 1748
236 Съобщение за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария” 1657
237 Покана за участие в Регионална среща във връзка с изпълнение целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. 1262
238 Заповед на МОСВ за допустимите за събиране количествабилки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 1703
239 На 18.06.2016 г. СНЦ „ПЛОВДИВ БЯГА” и Община Девин организират Второто национално любителско бягане "ДЕВИНСКО ЛЯТО ’2016" 1387
240 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2016 г. 1562
241 Банкова сметка на Община Девин за заплащане на местни данъци и такси 7421
242 В Музея на ските и ски спорта в гр. Чепеларе ще бъде изложен Големият кристален глобус, спечелен от световния шампион по паралелните дисциплини в сноуборда Радослав Янков 1470
243 Списък на лицата от община Девин, които ще бъдат подпомогнати с ваучери на стойност 20лв в рамките на кампанията "ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ" - "ДАРИ ПРАЗНИК ЗА БАБА И ДЯДО" 2289
244 Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Смолян 1602
245 Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина 1882
246 Справка за свободните имоти за разпределение по чл. 37 "и" от ЗСПЗЗ за селскостопанската 2016 - 2017 година от общински поземлен фонд с НТП пасище, мера, пасище с храсти и ливади. 1350
247 Заповеди за забрана пашата на селскостопански животни на територията на държавните ловни и горски стопанства в община Девин, съгласно приложени списъци на площите по отдели и подотдели 1605
248 Община Девин издирва собствениците на имот - сграда на два етажа със застроена площ 51 кв.м. с кадастрален номер 20465.504.813.1 попадаща в УПИ-VІ, кв.65, ул.Адалберт Антонов –Малчика №4, гр.Девин по ПУП на гр.Девин. 1698
249 Конкурс за вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина от Военноморските сили и ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” 1685
250 Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в 61-ва механизирана бригада – Карлово и в 2-ра механизирана бригада – Стара Загора 1579
251 Заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на честването на Коледа и Новата 2016 година в община Девин 2033
252 Община Девин разработи Интегриран план за градско възстановяване и развитие, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 1799
253 Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г.,27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част-гр.София. 1784
254 Съобщение на РЗИ - Смолян за анкетно проучване сред ученици от гр. Девин относно техните нагласи и поведение във връзка с употребата на тютюн, алкохол и наркотици 2732
255 Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Смолян за определяне на комисии за землищата на гр. Девин и на с. Беден 2044
256 Съобщение от Ситуационен център на МВнР относно сезонната заетост 3618
257 Покана за 24 май 2015 г. 2206
258 Заповед за плувните басейни и зони за къпане за 2015 г. 2238
259 Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 2622
260 Подписани са първите договори между Община Девин и Сдружения на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 2014
261 Община Девин се включва в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 2032
262 На 01.02.2015 г. е обявено бедствено положение на територията на община Девин 1947
263 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища 1858
264 Съобщение от комисията за извършване на подбор, провеждане на интервю и назначаване на служител 1933
265 Анкета относно разработването и изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин 2250
266 Решение №220 на Общински съвет - Девин, прието на извънредното заседание проведено на 23.12.2014 г. 1860
267 Решения от №211 до №219 на Общински съвет - Девин, приети на заседанието проведено на 19.12.2014 г. 1782
268 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 2232
269 Община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” 2154
270 Обявен е конкурс за заемане на длъжността Главен специалист “Защита от бедствия, Отбранително – мобилизационна подготовка, Противопожарна охрана и Охрана на труда” в Община Девин 2174
271 Стартира Услугата „ Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” 1946
272 „МБАЛ-Девин“ ЕАД открива процедура по провеждане на търг за отдаване под наем на помещение за „кафе аперитив“ 2455
273 Покана за изразяване на интерес по Проект „Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на Община Девин” - позиция социален работник - координатор 2 1823
274 Празник на град Девин и честване на 102 години от освобождението на града и региона 2782
275 От 01.10.2014 г. до 31.12.2014 год. община Девин отново ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1722
276 През месец септември 2014 год. ще бъде открита една яслена и една смесена градинска група на втория етаж в детската градина в кв.Саята 1563
277 Лятната антиСПИН кампания на РЗИ продължава на басейн в Девин 1911
278 Стартира услугата „Здравна консултация за деца” по Проект „Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на Община Девин” 2667
279 Седмица на водата от 18.08.2014 г. до 24.08.2014 г. 1932
280 Гайдарско надсвирване над с. Равногор, общ. Брацигово 3216
281 Тържества по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 2188
282 Места със свободен достъп и ползване на спортни обекти и съоръжения на 17.05.2014 г. 1774
283 От 14.04.2014 г. в община Девин започна да функционира ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 1962
284 Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 20.02.2014 г. и 21.02.2014 г. в Националната гвардейска част – гр. София 2072
285 Община Девин отново ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1949
286 Програма за празника на град Девин – 2013 год. 2425
287 Съобщение за хотелиерите 2894
288 Конкурс за заемане на длъжността „Педагог” в Център за обществена подкрепа - гр. Девин 4173
289 Удължава се срока за кандидатстване по програма "Старт на кариерата" 3095
290 Община Девин има одобрени 5 работни места по Програма „Старт на кариерата” 4240
291 Kонкурс за заемане на длъжността „Психолог” в Център за обществена подкрепа - гр. Девин 2347
292 Анкеата за мнението на гражданите за отношението и желанието им към определен вид спорт 2057
293 Дирекция „Социално подпомагане” – Девин информира гражданите за отпускане на еднократна финансова помощ 7307
294 Дирекция „Социално подпомагане” – Девин информира гражданите относно предоставянето на ваучери за декодиращи устройства 2989
295 От 01.05.2013 год. до 31.12.2013 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 2142
296 Удължен е срока за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв 2089
297 Съобщение за гражданите с репродуктивни проблеми 2279
298 Община Девин е втората по прозрачност община в България 2390
299 Поздравление от кмета на община Девин по повод националния празник на България – 3 март 3033
300 Проекто-списъци на лицата с установени жилищни нужди 2507
 
«НачалоПредишна1234СледващаКрай»
Страница 3 от 4

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер