Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. вече е активна 27
2 Публикувани са избирателните списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 50
3 Областният управител Недялко Славов с приемна в Девин 100
4 Обществено обсъждане в Община Девин във връзка с изпълнение на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. с предмет „Изработване на областни планове за развитие на горските територии за Област Смолян“, 58
5 Календар за предвидените културни събития и прояви през 2019 г. в община Девин 45
6 Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите 102
7 Удължаване на грипната ваканция на учениците до края на седмицата - 25.01.2019 г. (включително) 168
8 Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян от 21.01.2019 г. до 23.01.2019 г. включително 104
9 Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян 184
10 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2018 г. 344
11 Покана за провеждане на среща с консултанти от Държавен фонд „Земеделие“ за разясняването на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 344
12 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповеди на министъра на отбраната ОХ №-206/09.03.2018 г. и ОХ №-211/12.03.2018 г. 500
13 Заповеди № РД-09-49 от 06.02.2018 г., № РД-09-53 № РД-09-54 от 09.02.2018 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 479
14 Заповед във връзка с утежняване на пътната обстановка и с цел осигуряването на нормална проходимост по пътищата и улиците на територията на Община Девин 534
15 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 822
16 Съобщение за проявен интерес за използването и отдаването под наем на апартаменти в гр.Девин, които не се използват в момента. 628
17 Заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на честването на Коледа и посрещане на новата 2018 година 663
18 Официална церемония по откриване на санираните сгради – РУ „Полиция” и РС „ПБЗН” – гр.Девин на на 15 декември 2017 г. /петък/ 519
19 Съобщение за тържествено запалване светлините на коледната елха 615
20 Програма по случай 105 години от освобождението на град Девин и региона 601
21 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. 624
22 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 587
23 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 663
24 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 3330
25 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 год. на територията на област Смолян 585
26 Покана за участие в информационна среща по проект „Подготвителна помощ за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 582
27 В община Девин стартира акция по обезпаразитяване и кастрация на безстопанствени кучета, с цел овладяване на популацията им. 520
28 Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин. 683
29 По време на пролетния годишен технически преглед ще бъдат изпуснати води през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик” 867
30 Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин 773
31 Обявяваме на Вашето внимание Заповед № РД-89/03.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 717
32 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 820
33 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 745
34 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 779
35 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 626
36 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 698
37 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 809
38 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 641
39 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 764
40 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 629
41 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 889
42 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 799
43 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 757
44 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 2745
45 „Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. вече е активна. 1062
46 Публикувани са избирателните списъци за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 1032
47 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 909
48 Покана до упълномощените представители на политическите партии и коалиции от партии за консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии 882
49 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски 819
50 От 16 януари 2017 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 898
 
«НачалоПредишна1234СледващаКрай»
Страница 1 от 4

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер