Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заповед № РД-09-11 от 09.01.2024 г. на Кмета на община Девин за отчуждаване на имоти,частна собственост, по плана на с. Гьоврен, за реализацията на обект "Частично изменение на ПУП-ПУР" 954
2 Процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от Закона за общинската собственост /ЗОС/, за реализацията на обект: „Частично изменение на ПУП-ПУР”, по плана на село Гьоврен 364
3 Заповед № РД-09-362 от 31.07.2023 г. на Кмета на община Девин за отчуждаване на имоти,частна собственост, по плана на с. Гьоврен, за реализацията на обект "Обособяване на разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ III - Гробищен парк" 219
4 Процедура по принудително отчуждаване на имоти, частна собственост, по плана на с. Гьоврен, за реализацията на обект "Обособяване на разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ III - Гробищен парк" 468
5 Заповед № РД-09-138/18.04.2022 г. за отчуждаване на имоти, частна собственост 420
6 Отчуждаване на имоти, частна собственост, за изграждане на нов гробищен парк в с. Беден 467
7 Отчуждаване на имот за изграждане на улица в кв.13 на с.Беден, площ 5 кв.м. от имот УПИ- ІІ-127, кв.13 по ПУП на с.Беден, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ парцел за жилищно строителство. 1807
8 Отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица кв.13 по ПУП на с.Беден 1694
9 Отчуждаване на имот частна собственост за обособяване терен за озеленяване в УПИ-ХХІІІ, кв.72 по ПУП на гр.Девин и изграждане на част от улица Руен, гр.Девин 2332
10 Заповед за завземане на безстопанствен имот попадащ в УПИ-VI, кв.65 по ПУП на гр.Девин 4389
11 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на транспортен достъп улица за гробищен парк гр.Девин, УПИ- І, кв.1 по ПУП на гр.Девин 2062
12 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на спортна зала в УПИ-І, кв.159 и част от улица Руен, гр.Девин по ПУП на гр.Девин 2559
13 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на гробищен парк гр.Девин в УПИ- І, кв.1 по ПУП на гр.Девин. 2613
14 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на спортна зала в УПИ- І, кв.159 по ПУП на гр.Девин и част от улица Руен, гр.Девин 2576
15 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на улица Освобождение – източен подход на гр.Девин. 3646
16 Заповед за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на улица „Руен“ в кв.62 и кв.72 по ПУП на град Девин 5820
17 Обявление за отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица "Руен" 5072
18 Заповед за отчуждаване на частен имот 4717
19 Заповеди за отчуждаване на имоти за изграждане на гробищен парк "Орешково" гр. Девин 3547
20 Отчуждаване на частни имоти за изграждане на гробищен парк "ОРЕШКОВО" 3871
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер